با حضور استاد ایرانی دانشگاه هاروارد
کارگاه آموزشی هوش هیجانی و آثار آن در روابط فردی، اجتماعی و سازمانی برگزار شد
٠٩:٥٨   ١٨/٠٦/١٣٩١

كد خبر : ٥١٣


کارگاه آموزشی هوش هیجانی و آثار آن در روابط فردی، اجتماعی و سازمانی توسط مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران در باشگاه شماره یک صنعت نفت برگزار شد.


 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، کارگاه آموزشی هوش هیجانی و آثار آن در روابط فردی، اجتماعی و سازمانی توسط دکتر فاطمی استاد دانشگاه هاروارد برای جمعی از مدیران ارزیابی شده در مراکز ارزیابی و کاندیداهای طرح پرورش مدیران امروز (چهارشنبه؛ 15 شهریور) در باشگاه شماره یک صنعت نفت برگزار شد.

بهروز جواهری زاده؛ رییس طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی در خصوص کارگاه آموزشی هوش هیجانی و آثار آن در روابط فردی، اجتماعی و سازمانی گفت: هدف منابع انسانی از برگزاری کلاس فوق طرح مهمترین مسائل پیش روی مدیران بوده است.

وی عنوان کرد: هوش هیجانی مسئله مهمی در سازمان است  به همین جهت افرادی که در مرکز ارزیابی، مورد ارزشیابی قرار گرفته اند و مدیران آینده صنعت نفت خواهند بود در این دوره شرکت کرده اند.